Coagulatiefactor Ix recombinant (intraveneuze route)


Beschrijving en merknamen

Geneesmiddeleninformatie verstrekt door: Micromedex

Amerikaanse merknaam

  1. Benefix
  2. Ixinity
  3. Rixubis

beschrijvingen


Coagulatiefactor IX, recombinante injectie wordt gebruikt om bloedingsepisodes te beheersen en bloeding tijdens operaties bij patiënten met hemofilie B (aangeboren factor IX-tekort) te voorkomen.

Factor IX is een eiwit dat van nature in het lichaam wordt aangemaakt. Dit geneesmiddel is een door de mens gemaakt eiwit dat geproduceerd is om de van nature voorkomende factor IX in het lichaam te repliceren. Het wordt gebruikt om het bloeden te stoppen door het bloed te helpen stollen bij patiënten met hemofilie B.

Dit geneesmiddel mag alleen worden toegediend door of onder toezicht van uw arts of een andere beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg.

Dit product is verkrijgbaar in de volgende toedieningsvormen:

  • Poeder voor oplossing