Bivalirudine (intraveneuze route)


Beschrijving en merknamen

Geneesmiddeleninformatie verstrekt door: Micromedex

Amerikaanse merknaam

  1. Angiomax

beschrijvingen


Bivalirudine wordt samen met aspirine gebruikt om het stollingsvermogen van het bloed te verminderen en om te voorkomen dat zich schadelijke stolsels vormen in de bloedvaten. Het wordt gebruikt bij patiënten die bepaalde hart- en bloedvatprocedures hebben, zoals coronaire angioplastiek.

Dit geneesmiddel is alleen verkrijgbaar op voorschrift van uw arts.

Dit product is verkrijgbaar in de volgende toedieningsvormen:

  • Poeder voor oplossing