Pralatrexate (intraveneuze route)


Beschrijving en merknamen

Geneesmiddeleninformatie verstrekt door: Micromedex

Amerikaanse merknaam

  1. Folotyn

beschrijvingen


Pralatrexate-injectie wordt gebruikt om perifeer T-cellymfoom (PTCL) te behandelen bij patiënten die al zijn behandeld met andere geneesmiddelen die niet goed werkten. Perifeer T-cellymfoom is een zeldzame vorm van kanker die bepaalde witte bloedcellen aantast en zorgt voor vergrote en gezwollen lymfeklieren in de nek, oksels en lies.

Pralatrexate behoort tot de groep geneesmiddelen die antineoplastiek wordt genoemd (geneesmiddelen tegen kanker). Het interfereert met de groei van kankercellen, die uiteindelijk worden vernietigd. Omdat de groei van normale cellen ook door het geneesmiddel kan worden beïnvloed, kunnen ook andere ongewenste effecten optreden. Sommige hiervan kunnen ernstig zijn en moeten aan uw arts worden gemeld.

Dit geneesmiddel mag alleen worden toegediend door of onder de directe supervisie van uw arts.

Dit product is verkrijgbaar in de volgende toedieningsvormen:

  • Oplossing