Palliatieve zorg: voor wie is het bedoeld?


Niet noodzakelijk. Palliatieve zorg is voor iedereen die de diagnose van een ernstige ziekte heeft en mogelijk symptomen van die ziekte of de behandeling ervan heeft. Het doel van de specialist palliatieve zorg is om eventuele tekenen en symptomen die u ervaart te verminderen en u comfortabeler te maken.

Palliatieve zorg wordt vaak verward met hospice-zorg, meestal voor mensen met terminale ziekten. Zorgverleners van het hospice zorgen voor palliatieve zorg, maar palliatieve zorg kan op elk moment tijdens een ziekte worden gegeven, niet alleen aan het einde van het leven.

Een specialist in palliatieve zorg werkt samen met uw arts en een team van aalmoezeniers, consulenten, verpleegkundigen en andere professionals om een ​​geïndividualiseerd plan te maken om de tekenen en symptomen die u tijdens uw behandeling ervaart te verminderen. Dit maakt het waarschijnlijker dat u uw behandeling zult voltooien en een kwaliteit van leven zult handhaven die u in staat stelt om door te gaan met het doen van dingen die belangrijk voor u zijn.

Recente gegevens tonen aan dat voor mensen met bepaalde soorten kanker, het vroege gebruik van palliatieve zorg niet alleen hen beter doet voelen, maar hen ook helpt langer te leven in vergelijking met mensen die alleen standaardbehandeling krijgen.