Gallium Ga 68 Dotatate (Intraveneuze Route)


Beschrijving en merknamen

Geneesmiddeleninformatie verstrekt door: Micromedex

Amerikaanse merknaam

  1. NetSpot

beschrijvingen


Gallium Ga 68-dotaat-injectie wordt gebruikt met een PET-scan (positron emissie tomografie) voor lokalisatie van somatostatinereceptor positieve neuro-endocriene tumoren (NET's) bij volwassenen en kinderen.

Gallium Ga 68-dotataat is een radiofarmaceuticum. Radiofarmaca zijn radioactieve stoffen, die kunnen worden gebruikt om bepaalde ziekten te vinden en te behandelen of om de functie van de organen van het lichaam te bestuderen.

Dit geneesmiddel wordt alleen toegediend door of onder rechtstreeks toezicht van een arts met een gespecialiseerde opleiding in nucleaire geneeskunde.

Dit product is verkrijgbaar in de volgende toedieningsvormen:

  • Oplossing