Basiliximab (intraveneuze route)


Beschrijving en merknamen

Geneesmiddeleninformatie verstrekt door: Micromedex

Amerikaanse merknaam

  1. Simulect

beschrijvingen


Basiliximab behoort tot een groep geneesmiddelen die bekend staat als immunosuppressiva. Het wordt gebruikt om de natuurlijke immuniteit van het lichaam te verlagen bij patiënten die niertransplantaties ondergaan.

Wanneer een patiënt een niertransplantatie krijgt, zullen de witte bloedcellen van het lichaam proberen de getransplanteerde nier kwijt te raken (af te wijzen). Basiliximab werkt door te voorkomen dat de witte bloedcellen de getransplanteerde nier kwijt raken. Het effect van basiliximab op de witte bloedcellen kan ook het vermogen van het lichaam om infecties te bestrijden verminderen.

Basiliximab mag alleen worden toegediend door of onder toezicht van uw arts.

Dit product is verkrijgbaar in de volgende toedieningsvormen:

  • Poeder voor oplossing