Atazanavir (mondelinge route)


Beschrijving en merknamen

Geneesmiddeleninformatie verstrekt door: Micromedex

Amerikaanse merknaam

  1. Reyataz

beschrijvingen


Atazanavir wordt samen met andere geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van de infectie veroorzaakt door het humaan immunodeficiëntievirus (HIV). HIV is het virus dat het acquired immune deficiency syndrome (AIDS) veroorzaakt.

Atazanavir zal HIV-infectie of AIDS niet genezen of voorkomen. Het helpt voorkomen dat hiv zich voortplant en lijkt de afbraak van het immuunsysteem te vertragen. Dit kan helpen om problemen die gewoonlijk verband houden met AIDS of HIV-ziekte te vertragen. Atazanavir zal u er niet van weerhouden om HIV aan andere mensen te verspreiden. Mensen die dit medicijn krijgen, kunnen mogelijk andere problemen blijven krijgen die gewoonlijk verband houden met AIDS of HIV.

Dit geneesmiddel is alleen verkrijgbaar op voorschrift van uw arts.

Dit product is verkrijgbaar in de volgende toedieningsvormen:

  • Capsule
  • Poeder