Argatroban (intraveneuze route)


Beschrijving en merknamen

Geneesmiddeleninformatie verstrekt door: Micromedex

beschrijvingen


Argatroban wordt gebruikt om het stollingsvermogen van het bloed te verminderen en om te voorkomen dat zich schadelijke stolsels vormen in de bloedvaten. Dit geneesmiddel wordt gebruikt voor de behandeling of preventie van bloedstolsels bij patiënten met bloedingsproblemen die worden veroorzaakt door een ander geneesmiddel dat heparine wordt genoemd. Het kan ook worden gebruikt bij patiënten met bepaalde hart- en bloedvatprocedures, zoals coronaire angioplastiek.

Dit geneesmiddel is alleen verkrijgbaar op voorschrift van uw arts.

Dit product is verkrijgbaar in de volgende toedieningsvormen:

  • Oplossing