Stollingsfactor Viia (intraveneuze route)


Beschrijving en merknamen

Geneesmiddeleninformatie verstrekt door: Micromedex

Amerikaanse merknaam

  1. NOVOSEVEN
  2. NovoSeven RT

beschrijvingen


Factor VIIa wordt gebruikt voor het behandelen en voorkomen van bloedingsepisodes bij patiënten met hemofilie A of B die antilichamen tegen andere stollingseiwitten hebben gevormd (bijv. Factor VIII of factor IX) die het bloeden helpen te stoppen. Het wordt ook gebruikt voor het behandelen of voorkomen van bloedingen bij patiënten met verworven hemofilie, aangeboren factor VII-deficiëntie of Glanzmann-trombasthenie (een bloedingsstoornis die wordt veroorzaakt door een bloedafwijking) die is behandeld met trombocytentransfusies maar niet goed werkte.

Factor VIIa is een door de mens gemaakt eiwit dat is geproduceerd om de natuurlijk voorkomende geactiveerde factor VII (factor VIIa) in het lichaam te repliceren. Het wordt gebruikt om bloedingen van verwondingen bij patiënten met hemofilie te stoppen door het bloed te laten stollen.

Factor VIIa mag alleen worden toegediend door of onder rechtstreeks toezicht van uw arts.

Dit product is verkrijgbaar in de volgende toedieningsvormen:

  • Poeder voor oplossing