Trihexyphenidyl (orale route)


Beschrijving en merknamen

Geneesmiddeleninformatie verstrekt door: Micromedex

Amerikaanse merknaam

  1. Artane
  2. Trihexane
  3. Tritane

beschrijvingen


Trihexyphenidyl wordt alleen of samen met andere geneesmiddelen (bijv. Levodopa) gebruikt om de ziekte van Parkinson te behandelen. Door het verbeteren van de spiercontrole en het verminderen van de stijfheid, maakt dit medicijn meer normale bewegingen van het lichaam mogelijk, omdat de ziekteverschijnselen worden verminderd.

Trihexyphenidyl wordt ook gebruikt voor het beheersen van ernstige spierreacties en andere bijwerkingen van bepaalde geneesmiddelen die worden gebruikt voor de behandeling van ernstige misselijkheid of nerveuze, mentale of emotionele aandoeningen (bijv. Haloperidol [Haldol®], loxapine [Loxitane®], prochlorperazine [Compazine® ], promethazine [Phenergan®], thiothixeen [Navane®]).

Dit geneesmiddel is alleen verkrijgbaar op voorschrift van uw arts.

Dit product is verkrijgbaar in de volgende toedieningsvormen:

  • Tablet
  • Capsule, uitgebreide release
  • Elixer