Palifermin (Intraveneuze Route)


Beschrijving en merknamen

Geneesmiddeleninformatie verstrekt door: Micromedex

Amerikaanse merknaam

  1. Kepivance

beschrijvingen


Palifermin-injectie wordt gebruikt om bijwerkingen (zoals zwelling, irritatie, zweren of zweren aan de binnenkant van de mond) te voorkomen of te verminderen die worden veroorzaakt door geneesmiddelen tegen kanker die worden gebruikt voor de behandeling van bloed- of beenmergproblemen. Dit geneesmiddel wordt gebruikt bij patiënten die hematopoëtische stamcelondersteuning nodig hebben.

Dit geneesmiddel wordt alleen toegediend door of onder rechtstreeks toezicht van een arts.

Dit product is verkrijgbaar in de volgende toedieningsvormen:

  • Poeder voor oplossing