Ixabepilone (intraveneuze route)


Beschrijving en merknamen

Geneesmiddeleninformatie verstrekt door: Micromedex

Amerikaanse merknaam

  1. Ixempra

beschrijvingen


Ixabepilon-injectie behoort tot de groep geneesmiddelen die antineoplastiek wordt genoemd (geneesmiddelen tegen kanker). Het wordt gebruikt voor de behandeling van gevorderde of gemetastaseerde borstkanker (borstkanker die zich al heeft verspreid) nadat andere behandelingen hebben gefaald. Ixabepilon wordt alleen gegeven of met een ander kankergeneesmiddel dat capecitabine wordt genoemd.

Ixabepilon interfereert met de groei van kankercellen, die uiteindelijk worden vernietigd. Aangezien de groei van normale cellen ook door dit geneesmiddel wordt beïnvloed, kunnen er andere bijwerkingen optreden. Sommige hiervan kunnen ernstig zijn en moeten onmiddellijk aan uw arts worden gemeld.

Dit geneesmiddel mag alleen worden toegediend door of onder toezicht van uw arts.

Dit product is verkrijgbaar in de volgende toedieningsvormen:

  • Poeder voor oplossing