Remifentanil (intraveneuze route)


Beschrijving en merknamen

Geneesmiddeleninformatie verstrekt door: Micromedex

Amerikaanse merknaam

  1. Ultiva

beschrijvingen


Remifentanil wordt gebruikt om pijn te verlichten tijdens en na een operatie of andere medische ingrepen. Het wordt ook net voor of tijdens een operatie met andere geneesmiddelen (bijv. Isofluraan, propofol, midazolam, thiopental, Diprivan®) gebruikt om de anesthesie beter te laten werken.

Remifentanil behoort tot de groep geneesmiddelen die bekend staat als narcotische analgetica (pijnstillers). Het werkt door te werken op het centrale zenuwstelsel (CZS) of de hersenen om pijn te verlichten.

Remifentanil mag alleen worden toegediend door of onder direct toezicht van uw arts.

Dit geneesmiddel is alleen verkrijgbaar op voorschrift van uw arts.

Dit product is verkrijgbaar in de volgende toedieningsvormen:

  • Poeder voor oplossing
  • Oplossing